YESUS: “DIALAH (MUHAMMAD) PENGGANTIKU…”


1. ISYARAT YESUS AKAN DATANGNYA ISLAM (YAKNI ORANG-ORANG YANG MENYERUH MENYEMBAH KEPADA ALLAH DAN MENTAATI SEGALA PERINTAH-NYA, DAN AKAN MENJADI UMAT PALING BANYAK)

MAT 21: (43) Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari padamu dan AKAN DIBERIKAN KEPADA suatu bangsa yang akan menghasilkan buah Kerajaan itu.

TERJEMAHAN BIS: (43) “Jadi ingatlah,” kata Yesus, “semua hak sebagai umat Allah akan dicabut daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa YANG AKAN MENJALANKAN PERINTAH-PERINTAH ALLAH.

SIAPAKAH YANG DIMAKSUD BANGSA YANG AKAN MENJALANKAN PERINTAH-PERINTAH ALLAH? JAWABANNYA ADALAH ISLAM

Allah berfirman:

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan BERIMAN KEPADA ALLAH. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik“. (Aal-i-Imraan: 110)

” Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan AGAR KAMU MENJADI SAKSI atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.” (Al-Baqara: 143)

2. PESAN YESUS: UMAT TERDAHULU MENJADI YANG TERAKHIR, BEGITU PUN SEBALIKNYA, UMAT TERAKHIR MENJADI YANG TERDAHULU

MAT 19: (30) Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu.”

MAT 20: (16) Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir.

ISLAM ADALAH UMAT YANG TERAKHIR NAMUN YANG TERDAHULU (PERTAMA) PADA HARI HISAB (KIAMAT)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Kita adalah orang yang datang terakhir dan akan menjadi yang pertama pada hari kiamat.” (Shahih Bukhari: 231)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

Kita adalah yang terakhir (datang ke dunia), tetapi yang terdahulu (diadili) pada hari kiamat. Kita adalah yang paling dahulu masuk surga, padahal mereka diberi kitab lebih dahulu dari kita, sedangkan kita sesudah mereka. Lalu mereka berselisih, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kita, yakni kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan. (Shahih Muslim: 1413)

3. SAAT HARI PENGHAKIMAN TIBA (HARI MAHSYAR) MEREKA (ORANG-ORANG KAFIR) MENCOBA MEMINTA PERTOLONGAN YESUS, TAPI YESUS TIDAK MENGENAL MEREKA SERAYA MENGUSIRNYA!

MAT 7 (22) Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?

(23) Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!”

 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda dalam haditsnya panjang, yang sebagian isinya adalah:

“…. Mereka pun menemui Isa’ seraya berkata, ‘Wahai Isa! Engkau adalah Rasulullah dan kalimat-Nya dan ruh dari-Nya yang diberikan kepada Maryam, dan engkau telah berbicara pada manusia dalam keadaan bayi. Maka mintakanlah syafaat (pertolongan) untuk kami kepada Rabbmu? Tidakkah engkau telah melihat keadaan kami?

Isa pun juga mengatakan; ‘saya tak berhak meringankan (atau menolong) kalian, datanglah kepada Muhammad Shallallahu’alaihiwasallam, penutup para nabi, seorang hamba yang telah diampuni dosanya baik yang terdahulu maupun yang akan datang.

Lalu aku pergi dan datang di bawah al-‘Arsy, lalu aku bersujud kepada Rabbku kemudian Allah memberiku karunia berupa sanjungan dan pujian-pujian baik yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Kemudian diseru, ‘Wahai Muhammad! Bangunlah, mintalah pasti diberi, dan mintalah syafaat pasti dikabulkan syafaatnya.’

Lalu aku bangkit dan berkata, ‘Umatku wahai Rabbku! Umatku Wahai Rabbku! ‘ Lalu dijawab, ‘Wahai Muhammad! Masukkanlah dari umatmu orang yang tidak dihisab atasnya dari pintu al-Aiman (paling kanan) dari pintu-pintu surga.’

Lantas aku memberi syafaat. Dan Dia memberiku batasan yang aku kemudian memasukkan mereka ke dalam surga. Aku kembali dan kuutarakan kepada Tuhanku, ‘Ya Tuhanku, tidak tersisa dalam neraka selain yang ditahan oleh Alquran dan wajib kekal di dalamnya’.”

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam kemudian bersabda:

 

“Akan dikeluarkan dari neraka siapa saja yang mengucapkan laa-ilaaha-illallah dan dalam hatinya mempunyai kebaikan seberat sebiji gandum, kemudian akan keluar dari neraka siapa saja yang mengucapkan laa-ilaaha-illallah dan dalam hatinya terdapat kebaikan seberat biji tepung, dan akan keluar dari neraka siapa saja yang mengucapkan laa-ilaaha illallah sedang dalam hatinya terdapat kebaikan seberat biji atom.” (Shahih Bukhari-Muslim)

4. MAKA BERIMANLAH KALIAN KEPADA ALLAH, KERJAKAN APA YANG DIKEHENDAKI-NYA

Matius 7:21 Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, MELAINKAN DIA YANG MELAKUKAN KEHENDAK BAPA-KU yang di sorga.

Yohanes 9:31 Kita tahu, bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, MELAINKAN ORANG-ORANG YANG SALEH dan YANG MELAKUKAN KEHENDAK-Nya.

SEPERTI APA YANG DIKEHENDAKI TUHAN? YAKNI BENAR-BENAR BERIMAN KEPADA-NYA DAN BERAMAL SALEH

“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, SIAPA SAJA DI ANTARA MEREKA yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan BERAMAL SALEH, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, TIDAK ADA KEKHAWATIRAN kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Al-Baqara: 62)

5. JALANI JUGA KEHIDUPAN KEAGAMAAN YANG BENAR

Matius 5:20 Maka Aku berkata kepadamu: Jika HIDUP KEAGAMAANMU TIDAK LEBIH BENAR dari pada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga.

 

SEPERTI APA HIDUP KEAGAMAAN YANG BENAR?

YAKNI MENEGAKKAN AJARAN-AJARAN TAURAT, INJIL, DAN AL QUR’AN

 

“Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, kamu TIDAK DIPANDANG BERAGAMA sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”. (Al-Maaida: 68)

6. SEKALI LAGI, YESUS MENGINGATKAN, “DIALAH (MUHAMMAD) PENGGANTIKU…”

Dan (ingatlah) ketika Isa ibnu Maryam berkata: “Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)”. (Ash-Shaff: 6)    

Yohanes 14:26 Dialah YANG AKAN MENGAJARKAN SEGALA HAL kepadamu DAN AKAN MENGINGATKAN KAMU akan semua yang telah Kukatakan kepadamu.

YANG AKAN MENGAJARKAN SEGALA HAL?

Ya! Itulah sifat beliau Shallalalhu Alaihi wa Sallam, sampai-sampai salah seorang dari Yahudi mengatakan:

“Sungguh Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu hingga urusan buang hajat ” (HR. Abu Daud: 6/ Shahih Bukhari-Muslim: 141/388) 

Dan di antara mereka ada yang mengatakan: “Orang ini (Rasulullah) tidak membiarkan sedikitpun dari urusan kita melainkan mesti dia menyelisihinya.” (Shahih Muslim:455)

Apa yang DIINGATKAN oleh beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam?

Yakni kalimat Tauhid para nabi.

“Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah”. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”. (Aal-i-Imraan: 64)

Markus 12:29 Jawab Yesus: “Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.

7. DAN PADA AKHIRNYA, ALLAH AKAN MENGHUKUM MEREKA YANG TIDAK BERIMAN (DENGAN MENJADIKAN MEREKA PENGHUNI NERAKA)

 

Ulangan 18:19 Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, dari padanya akan Kutuntut pertanggungjawaban.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda

“Demi Tuhan yang menggenggam jiwa Muhammad, siapapun dari umat ini, termasuk orang YAHUDI dan juga NASRANI, yang telah mendengar TENTANG AJARAN YANG AKU BAWA , namun ia TETAP TIDAK MAU BERIMAN kepada Tuhan yang mengutusuku sampai ia mati, maka ia termasuk PENGHUNI NERAKA.” (Shahih Muslim: 218)

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.” (Al-Bayyinah: 6)

Iklan
Galeri | Pos ini dipublikasikan di Ensiklopedia Muslim, Islam Menjawab, Kristology dan tag , , , , . Tandai permalink.

11 Balasan ke YESUS: “DIALAH (MUHAMMAD) PENGGANTIKU…”

 1. Isa berkata:

  * BANYAK MUALAF AWALNYA HANYA KARENA SUNGGUH-SUNGGUH INGIN MENCARI DAN MENTAATI AJARAN ORISINIL NABI ISA A.S, MENDALAMI SEJARAH GEREJA dan/atau MENGKRITISI BIBEL/INJIL/AL KITAB PERJANJIAN BARU
  * biarkanlah… tunggu aja kedatangan kembali Nabi Isa A.S menjelang kiamat, apakah beliau akan ikut kebaktian sambil membawa salib berteriak haleluya haleluya heleluya ber xxx yang dipimpin oleh Paulus dari Tarsus dkk dgn segala macam ajaran, doktrin & dogmanya ; ataukah beliau akan menghakimi, mengadili dan menjadi saksi atas kebenaran ajaran MONOTHEISME murni dgn menghancurkan segala berhala & atributnya yang dimurkai, terkutuk, terlaknat, sesat dan menyesatkan serta ikut mendirikan shalat bersama para nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad beserta para malaikat Allah… gitu aja kok rewel & ribet banget to mas…
  * Sesungguhnya ajaran yg diturunkan kpd para Nabi dan Rasul pada hakikatnya adalah sama/satu, tidak layak apabila ada yang menyimpangkannya. Kebenaran hanya datang dari sisi Allah.
  * Dengan lapang dada, hati yg mulia & tenang, akal pikiran yg sehat & jernih, tanpa emosi, tanpa dogmatis, tanpa prasangka buruk dgn penuh kesadaran & rasa tanggung jawab mari kita memilih dan menentukan jalan keselamatan hidup di dunia & akhirat menuju kembali kepada Allah

  • juminten007 berkata:

   YESUS MENGAJARKAN UNTUK MENGAMPUNI WANITA YANG KEDAPATAN BEZINAH MEMBERI KESEMPATAN BERTOBAT >
   Yohanes 8:2-11
   8:2 Pagi-pagi benar Ia berada
   lagi di Bait Allah, dan seluruh
   rakyat datang kepada-Nya. Ia
   duduk dan mengajar mereka.
   8:3 Maka ahli-ahli Taurat dan
   orang-orang Farisi membawa
   kepada-Nya seorang perempuan
   yang kedapatan berbuat zinah.
   8:4 Mereka menempatkan
   perempuan itu di tengah-tengah
   lalu berkata kepada Yesus: “Rabi,
   perempuan ini tertangkap basah
   ketika ia sedang berbuat zinah.
   8:5 Musa dalam hukum Taurat
   memerintahkan kita untuk
   melempari perempuan-
   perempuan yang demikian.
   Apakah pendapat-Mu tentang
   hal itu?”
   8:6 Mereka mengatakan hal itu
   untuk mencobai Dia, supaya
   mereka memperoleh sesuatu
   untuk menyalahkan-Nya. Tetapi
   Yesus membungkuk lalu menulis
   dengan jari-Nya di tanah.
   8:7 Dan ketika mereka terus-
   menerus bertanya kepada-Nya,
   Iapun bangkit berdiri lalu
   berkata kepada mereka:
   “Barangsiapa di antara kamu
   tidak berdosa, hendaklah ia
   yang pertama melemparkan
   batu kepada perempuan itu.”
   8:8 Lalu Ia membungkuk pula
   dan menulis di tanah.
   8:9 Tetapi setelah mereka
   mendengar perkataan itu,
   pergilah mereka seorang demi
   seorang, mulai dari yang tertua.
   Akhirnya tinggallah Yesus
   seorang diri dengan perempuan
   itu yang tetap di tempatnya.
   8:10 Lalu Yesus bangkit berdiri
   dan berkata kepadanya: “Hai
   perempuan, di manakah
   mereka? Tidak adakah seorang
   yang menghukum engkau?”
   8:11 Jawabnya: “Tidak ada,
   Tuhan.” Lalu kata Yesus:
   “Akupun tidak menghukum
   engkau. Pergilah, dan jangan
   berbuat dosa lagi mulai dari
   sekarang.”
   NAH KALO MUHAMMAD MEMPERINTAHKAN UNTUK MERAJAM MELEMPAR BATU SAMPAI MATI KEPADA WANITA YANG KEDAPATAN BERZINAH! #TERTULIS DI ALQURAN.
   JADI SORRY AKU LEBIH MAU MENGIKUTI PERINTAH YESUS YAITU MENGAMPUNI DAN MEMBERI DIA KESEMPATAN BERTOBAT. AKU TIDAK MAU LANGSUNG MENGHAKIMI SEPERTI PERINTAH MUHAMMAD LANGSUNG MERAJAM MELEMPAR BATU SAMPAI MATI. #BETOOLnggak

   • harsyo berkata:

    Tulisan anda juminten 007 justru membuktikan bahwa Yesus berdosa menurut ayat yang anda kutip di atas. Apa iya Yesus berdosa ? Coba baca lagi kutipan ayat yang anda kutip.

   • Abdillah berkata:

    Tolong diaca kutipan anda tersebut yang berbunyi:
    8:7 Dan ketika mereka terus-
    menerus bertanya kepada-Nya,
    Iapun bangkit berdiri lalu
    berkata kepada mereka:
    “Barangsiapa di antara kamu
    tidak berdosa, hendaklah ia
    yang pertama melemparkan
    batu kepada perempuan itu.”
    cermati dan maknai sebelum komen. thx

 2. Maria berkata:

  Hanya ada 3 (tiga) jalan keselamatan kristiani:
  1. Koreksi total, progresif & revolusioner terhadap semua ajaran/doktrin/dogma Paulus dari Tarsus dkk melalui KONSILI BARU setingkat konsili Nicea (325 M) a.l. mengangkat Yesus sebagai Tuhan dan konsili Konstantinopel (381 M) a.l. lahirnya Trinitas serta konsili-konsili lainnya (hal ini amat sulit sekali dan memerlukan keberanian sangat luar biasa pihak gereja & umatnya);
  2. Kembali menjalankan ajaran Nabi Isa / Yesus secara murni dan konsekuen sebagaimana yang diwahyukan Allah kepadanya dalam Injil asli berbahasa Ibrani / Aramic ketika beliau hidup (1-33 M) dan diangkat sebagai utusan-Nya (+ – 29 M) (kalau masih ada), tanpa campur tangan / karangan manusia, sekalipun itu murid pertama beliau
  3. Menjadi Muslim sebagai satu-satunya jalan kebenaran sejati-hakiki pengikut setia Nabi Isa / Yesus dan jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Seluruh risalah kenabian sudah ditutup, tiada lagi nabi dan rasul, tiada lagi kitab suci; kita hidup di akhir zaman sampai kiamat dan Islam adalah yang terakhir. Setap detik umur kita berkurang, setiap detik kita mendekati kematian dan meninggalkan dunia fana ini. Hati-hati, jangan salah jalan supaya tidak menyesal…

 3. ACHMAD berkata:

  THANK ATAS ILMU YG BERHARGA INI

 4. suparmin berkata:

  erimakasih ya, semoga bermanfaat buat kita semua aamiin

 5. deswanto berkata:

  amin ya robbalalamin

 6. MM berkata:

  Jangan mengartikan Alkitab dengan sepenggal ayat. Tetapi lihatlah secara keseluruhan. Karena kesimpulan itu diambil dari keseluruhan bukan sepenggal. Semoga Tuhan mengampuni kalian. Amin

  • Abdillah berkata:

   maaf sebelumnya, tidak semua isi dalam kitab itu menyatu dalam 1 cerita.
   jangankan alkitab, Al-Qur’an pun begitu. kita tidak bakal bisa menyimpulkan 1 kitab kecuali kita hendak menyimpulkan sebuah ayat dahulu. apakah anda sendiri bias langsung menyimpulkan isi alkitab tanpa menyimpulkan beberapa ayat dahulu?

   “Semoga Tuhan mengampuni kalian” siapakah tuhanmu? thx

 7. Olan Dial berkata:

  Gimana pun keblingernya ajaran Kristen (Paulus) aku masih bisa toleransi, kecuali kristenisasinya itu yang amat memuakkan, serasa mau muntah aku, sebab, kalau mau ke neraka, masuk neraka sajalah sendiri, gak usah mengajak orang lain dan berpura-pura “kasih” yang gombal.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s